Wie zijn wij?

De Vrijeschool in Groningen wordt gevormd door :

  • Doppejan (peuters)
  • Widar Vrijeschool (basisschool)
  • Parcival College (voortgezet onderwijs)
  • De Toverlantaarn (BSO)

Deze school is een schoolgemeenschap waarin in het basis- tot en met voortgezet onderwijs vanuit één visie en één leerplan wordt gewerkt. Door middel van begeleiding en onderwijs voor kinderen vanaf twee jaar tot en met jongeren van achttien jaar kent het vrijeschoolonderwijs een doorgaande ontwikkelingslijn.

Onze school wil een plek zijn waar de kinderen hun eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen zodat zij later zelf kunnen bouwen aan de samenleving. Kind mogen zijn, om mens te worden, daar geloven wij in. 'Vrij' betekent in die zin, dat het doel van het onderwijs is dat het kind een eigen individualiteit kan ontwikkelen. Het doel van het onderwijs is de ontplooiing van de leerlingen. Kennis is geen doel op zichzelf, maar een middel. Daarbij gaat het voor ons niet alleen om de ontplooiing van het intellect, maar ook dat kinderen ontdekken en leren omgaan met hun creatieve en sociale vaardigheden.
 

Widartuin en gebouwGeschiedenis
De Vrijeschool Groningen werd in 1974 opgericht door een groep enthousiaste ouders. Na een onstuimige groei en jarenlang verdeeld te zijn geweest over verschillende locaties, werd in 1995 het gebouw aan de Merwedestraat 41 betrokken. Het gebouw is onder de bezielende leiding van architect Gerrit Korteweg en met hulp van vele ouders en vrienden van de school verbouwd tot een schoolgebouw met een herkenbaar eigen karakter. De witte steen en het gele houtwerk geven de school een moderne maar ook vriendelijke en zonnige uitstraling. De school ligt op 5 minuten loopafstand van het centrale bus- en treinstation Groningen; een belangrijke voorwaarde voor een school die zowel stedelijk als regionaal in een behoefte voorziet.

De Vrije Peuterspeelgroep Doppejan is eveneens in het gebouw gevestigd. Het Parcival College, voortgezet vrijeschoolonderwijs, ligt nog geen 100 meter verderop in de straat. De eenheid van het doorlopende vrijeschoolleerplan vindt u terug in de ligging van de schoolgebouwen dicht bij elkaar in de buurt.

Widar Vrijeschool is vanaf het ontstaan een school met een eigen karakter, nuchter en met een open blik naar de wereld om zich heen. In het team van Widar werken leerkrachten die vanaf het begin betrokken zijn geweest bij de Vrijeschool Groningen, maar ook jongere leerkrachten en samen geven zij met enthousiasme modern vrijeschoolonderwijs.


Sinds januari 2013 maakt de Widar Vrijeschool onderdeel uit van de Stichting Vrijescholen Athena, een samenwerkingsverband van 15 vrijescholen voor basisonderwijs uit Noord- en Oost-Nederland.  www.vrijescholenathena.nl 


Adresgegevens: 
Peutergroep Doppejan & BSO Toverlantaarn
Telefoon klantadvies SKSG: 050-317 13 90
Whatsapp: 06-49 49 49 21
Email: klantadvies@sksg.nl 
Website: https://www.sksg.nl/locaties/sksg-toverlantaarn/

Parcival College
Telefoon: 050-520 1800
Email: administratie@parcivalcollege.nl
Website: https://www.parcivalcollege.nl