Belangstellingsformulier

Met dit formulier kunt u uw interesse kenbaar maken voor onze school. U ontvangt een persoonlijke bevestiging van ontvangst.
Daarna kan er een oproep voor een kennismakingsgesprek plaatsvinden.

Het invullen van dit formulier is geen automatische plaatsing op onze school.
Gegevens van het kind:
Gegevens van peuterspeelzaal/kinderdagverblijf of basisschool:
Gegevens van het gezin:
Widar Vrijeschool
* Verplichte velden