Belangstellingsformulier

Het invullen van dit formulier is geen automatische plaatsing op onze school.

Nieuwe kleuters: Middels dit formulier kunt u uw interesse kenbaar maken voor onze school. In september/oktober van het schooljaar waarin uw kind 3 jaar wordt ontvangt u een bevestigingsmail. Wij vragen u dan of u nog belangstelling heeft en zullen tussen april en juli van dat schooljaar ontmoetings- / kennismakingsgesprekken plannen indien u die mail bevestigend heeft beantwoord.

Zij-instroom: Middels dit formulier kunt u uw interesse kenbaar maken voor onze school. U ontvangt een persoonlijke bevestiging van ontvangst van de aannamecommissie. Mocht er geen plaatsing mogelijk zijn omdat de beoogde klas vol zit, dan ontvangt u per omgaande een mailbericht. In het andere geval start de procedure van aanmelding en wordt er binnen 6 weken de ondersteuningsbehoefte van uw kind onderzocht. Dit onderzoek start met een telefonische kennismaking. 

Gegevens van het kind:
Gegevens van peuterspeelzaal/kinderdagverblijf of basisschool:
Gegevens van het gezin:
Widar Vrijeschool
* Verplichte velden