Widartuin
 
Weldaad en schoonheid
Op de natuurspeelplaats kunnen kinderen de weldaad, schoonheid, en rijkdom van de natuur ervaren. 
Ze beleven de seizoenen mee, de narcissen in het voorjaar, bloeiende katjes, zwellende knoppen en uitbottende struiken, bloeiende bomen, struiken en planten, de vruchtjes, bessen en noten in het najaar, en het verkleuren en neervallen van de bladeren. 
Ze ervaren de elementen door te spelen met zand, stenen en water. 
 
De natuur een plaats bieden
Ook al, of juist omdat we midden in de stad zitten willen we de natuur een plaats bieden.
Met wilde planten is een rijke, gevarieerde natuurlijke beplanting gecreëerd. We hopen dat de tuin schuil- en nestelplaats biedt aan vogels, en enkele kleinere zoogdiersoorten. 
Er zijn veel insecten, en we hebben al egels gezien, en heel wat bruine kikkers. Widartuin
Er zijn vogelnestkasten, insectenhotels, egelschuilplaatsen en vleermuizenkasten. Er zijn veel planten en struiken geplant die bloeiend of door hun vruchten aantrekkelijk zijn voor insecten en vogels.

Educatie
De natuurspeelplaats dient ter ondersteuning van de heemkundelessen die binnen worden gegeven.

In de kleuterklassen en klas 1 en 2 wordt naar de natuur gekeken als een bezield geheel, waarin alles, de dieren, de natuurwezens, de planten en de bomen, de aarde, wind en wolken, met elkaar verbonden is.
In de derde klas maken kinderen kennis met boerenwerk en bouwen. De vierde klas maakt kennis met de ordening van de dierenwereld, de vijfde met de plantenwereld, en de zesde met de minerale wereld. 
In het amfitheater worden buitenlessen gegeven. 
De kinderen raken vertrouwd met voorkomende werkzaamheden zoals planten, zaaien, planten water geven en snoeien. 
Alle kinderen hebben struiken, vaste planten en verwilderingsbolletjes geplant. 
Vanaf de aanleg hebben de kinderen de duurzaamheid van het project kunnen ervaren.

Duurzaamheid
Stoeptegels werden hergebruikt, evenals de wanden van de fietsenstalling voor de voetbalhoek, en alle bestaande speeltoestellen en bankjes zijn gebleven of herplaatst. 
Er zijn grote tanks onder het plein ingegraven om regenwater te bergen, dat op zomerdagen kan worden opgepompt om planten water te geven of om mee te spelen in de waterbaan.
De kinderen hebben een rol in het schoonhouden van het schoolplein en de tuin rondom de school.  
De wilde planten zijn van biologische plantenkwekers betrokken. 
 
Verbondenheid
Het amfitheater en het plein bieden ruimte om de jaarfeesten met elkaar te vieren.
We hopen dat het mooie natuurlijke en gevarieerde plein de verbondenheid van kinderen, leerkrachten en ouders met elkaar versterkt. 
 
Naschoolse opvang en buurt
Na schooltijd wordt de Widartuin intensief gebruikt door naschoolse opvang SKSG de Vuurvogel.
Er staat geen hek om het plein, want de school wil graag zijn natuurspeelplaats openstellen voor buurtbewoners. 
Jongeren uit de buurt basketballen op ons plein, en in het weekend komen geregeld ouderen uit de buurt om hun kleinkinderen te laten spelen.
 
Beheer
De voortuin wordt extensief onderhouden door een ecologisch hovenier.
De pleinzijde wordt onderhouden door een klusgroep en een tuingroep bestaande uit ouders. Waar mogelijk dragen kinderen bij aan het onderhoud. Woensdag vlak voor het uitgaan van de school vegen ouders het plein.
Elke week heeft een klas Widartuindienst: Kinderen gooien schors van het plein terug onder de speeltoestellen, en ruimen zwerfafval rond de school op.