Informatieochtenden

Er zijn informatieochtenden waarop u veel hoort over onze school en de achtergronden van ons vrijeschoolonderwijs. Daarna volgt een rondleiding door de school. De ochtenden zullen plaatsvinden op dinsdag 27 september 2022, maandag 30 januari 2023 en dinsdag 4 april 2023. U bent van harte welkom van 9.00 - 11.00 uur. 

Wilt u meer informatie over onze school, kijk dan onder het kopje 'ouders' op deze website. Daar vindt u onder andere onze schoolgids en ons jaarboekje.

Verdere inlichtingen: tel.:     050 - 5251663 email:  info@widarvrijeschool.nl