Ouderkring
 
De ouderkring (klassenouder overleg) is in het leven geroepen om de communicatie tussen school en ouders goed te laten plaatsvinden.
Per klas wordt één klassenouder afgevaardigd in een periodiek overleg met de directeur.