Informatieochtenden

Er zijn informatieochtenden waarop directie en leerkrachten aan geïnteresseerde ouders vertellen over onze school en de achtergronden van ons vrijeschoolonderwijs.
Inloop vanaf 9.50 uur. Om 10.00 uur exact start het programma, waarbij u gezamenlijk wordt geïnformeerd over de aanname-procedure en over het aanbod voor onze 4 tot 6 jarigen en de aansluiting naar klas 1 (groep 3) en verder. Aansluitend is er een rondleiding door de school. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.

De informatiebijeenkomsten zijn in het schooljaar 19-20 drie keer gepland van 10.00 - 11.30 uur.
Wij heten u van harte welkom op:

  • Donderdag 13 februari 2020
  • Vrijdag 29 mei 2020 LET OP: DEZE OCHTEND VERVALT I.V.M. MAATREGELEN CORONAVIRUS/COVID 19

Onder het kopje 'ouders' vindt u op deze website onze schoolgids en ons jaarboekje met daarin uitgebreide informatie.


Verdere inlichtingen:
tel.:     050 - 5251663
email:  info@widarvrijeschool.nl


Aannamestop!!
Voor alle kinderen geboren voor 1-10-19 geldt een aannamestop.

Laat uw stem horen
Vanuit de samenleving is op dit moment veel vraag naar vrijeschoolonderwijs.
We willen graag weten hoe groot de belangstelling is voor de Widar vrijeschool.
Daarom vragen we ouders,ondanks de wachtlijsten, wel hun interesse kenbaar te maken.
Vult u dus a.u.b. het belangstellingsformulier in onder rubriek "Kennismaken", ook al oriënteert u zich vanwege de wachtlijst op een andere school.

Op basis van die formulieren kunnen wij richting gemeente en provincie aangeven hoe het zit met de behoefte aan uitbreiding van de huidige school, een eventuele dependance en/of nieuwe vrijeschool elders in (de provincie) Groningen.