Wie zijn wij?

Widar Vrijeschool is de enige vrije basisschool in de provincie Groningen en gevestigd in het centrum van de stad Groningen. De school telt rond de 400 leerlingen verdeeld over 18 groepen en kenmerkt zich door de warme sfeer, waarbij leerlingen veel persoonlijke en liefdevolle aandacht krijgen. 

Widar werkt nauw samen met de antroposofische kinderopvang (0-4) en BSO (4-12) Toverlantaarn - Doppejan. 
Vanuit de vrije peuterspeelgroep Doppejan (2-4) komen bijna alle kinderen naar de Widar Vrijeschool.
Op de BSO kan voor- en naschoolse opvang worden verzorgd.
Na acht jaren Widar basisonderwijs stromen de meeste leerlingen uit naar het Parcival College (vrijeschool voortgezet onderwijs).

Allen werken wij vanuit de antroposofische visie aan een doorgaande ontwikkelings- en leerlijn van 0-18 jaar. 
De diverse locaties bevinden zich allemaal in de Rivierenbuurt. 
Widar Vrijeschool ligt op 5 minuten loopafstand van het centrale bus- en treinstation Groningen; een belangrijke voorwaarde voor een school die zowel stedelijk als regionaal in een behoefte voorziet.

Onze school wil een plek zijn waar de kinderen hun eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen zodat zij later zelf kunnen bouwen aan de samenleving. Kind mogen zijn, om mens te worden, daar geloven wij in. 'Vrij' betekent in die zin, dat het doel van het onderwijs is dat het kind een eigen individualiteit kan ontwikkelen. Het doel van het onderwijs is de ontplooiing van de leerlingen. Kennis is geen doel op zichzelf, maar een middel. Daarbij gaat het voor ons niet alleen om de ontplooiing van het intellect, maar ook dat kinderen ontdekken en leren omgaan met hun creatieve en sociale vaardigheden.
 

Widartuin en gebouwGeschiedenis
De Vrijeschool Groningen werd in 1974 opgericht door een groep enthousiaste ouders. Na een onstuimige groei en jarenlang verdeeld te zijn geweest over verschillende locaties, werd in 1995 het gebouw aan de Merwedestraat 41 betrokken. Het gebouw is onder de bezielende leiding van architect Gerrit Korteweg en met hulp van vele ouders en vrienden van de school verbouwd tot een schoolgebouw met een herkenbaar eigen karakter. De witte steen en het gele houtwerk geven de school een moderne maar ook vriendelijke en zonnige uitstraling.

Widar Vrijeschool is vanaf het ontstaan een school met een eigen karakter, nuchter en met een open blik naar de wereld om zich heen. In het team van Widar werken leerkrachten die al heel lang betrokken zijn bij de Vrijeschool Groningen, maar ook jongere leerkrachten en samen geven zij met enthousiasme modern vrijeschoolonderwijs.

Sinds januari 2013 maakt de Widar Vrijeschool onderdeel uit van de Stichting Vrijescholen Athena, een samenwerkingsverband van 15 vrijescholen voor basisonderwijs uit Noord- en Oost-Nederland. 
www.vrijescholenathena.nl Adresgegevens: 
SKSG Toverlantaarn
Adres: Huygensstraat 2, Groningen
Telefoon: 06-49 49 42 43 
Email: toverlantaarn.bso@sksg.nl
Website: https://www.sksg.nl/locaties/sksg-toverlantaarn-bso/
En zie ook: Locatiewijzer Toverlantaarn 2021

Parcival College
Adres: Merwedestraat 45 en 98, Groningen
Telefoon: 050-520 1800
Email: administratie@parcivalcollege.nl
Website: https://www.parcivalcollege.nl